Grandis online kurzus


Az idősödő társadalmak az EU országok számára a XXI. század legnagyobb kihívását jelentik, amelyre nemcsak az egészségügyi és szociális ellátó rendszereknek, hanem csaknem minden szektornak, köztük az oktatásnak, és a szakképzésnek is reagálnia kell.

Az (állami) szociális gondozó intézmények egyre kevésbé tudják (magukra) vállalni, hogy a XXI. század igényeinek megfelelő ellátást biztosítsák (gondozottakat saját intézményükben kezeljék). A szociális terület módszertani szemléletváltása (személyre szabott ellátás, segítségnyújtás), a növekvő társadalmi igény az aktív életforma fenntartására megnövelte a decentralizált, otthoni ápolást segítő munka jelentőségét, és egyre fontosabb az egyedi, otthoni, technológiák által is támogatott testi-lelki gondozás, az inter- és intragenerációs kommunikáció megszervezése, az önsegítő hálózatok létrehozása és működtetése.

Ez a gyakorlatorientált, modulrendszerű és kompetencia-alapú továbbképzési program (tematika és tananyag) felkészíti a résztvevőket az idős emberek otthonába telepített, életfunkciók megfigyelésére, riasztásra alkalmas okos eszközök, és az önálló életvitelt elősegítő, interneten keresztüli kapcsolatteremtést, kommunikációt, tanulást támogató IKT rendszerek hatékony alkalmazására.

 

A képzés célja

A képzés egy modulrendszerű, kompetencia-alapú program, formális és informális gondozók számára. Célja, hogy a gondozókat megismertesse a gondozás területén tapasztalható újszerű megközelítésekkel, igényekkel, és hogy ezen igényekre választ adjon olyan különféle e-egészségügyi technológiák és okos eszközök bemutatásán keresztül, mint amilyenek például a tevékenységfigyelő karkötők, a mozgás érzékelők, vagy az otthoni távidagnosztikai készülékek.  A résztvevőknek haladó szintű ismereteket nyújt az e-egészségügy területéről, és személyre szabott digitális kompetenciákat fejleszt annak érdekében, hogy az IKT eszközök lehető legtöbb előnye hasznosulhasson a gondozói munka során.

A képzés innovatív, gyakorlat-orientált módon valósul meg és mint ilyen, az idősgondozói szakképesítés kiegészítő képzésének tekinthető. Fejleszti a gondozók digitális készségeit, felkészítve őket arra, hogy hatékonyan tudják kezelni az IKT alapú távgondozási rendszereket és webes kommunikációs eszközöket, melyek biztosítják az interneten keresztül történő kapcsolattartást az önálló életvitelt folytató idősekkel.

A kurzus gyakorlatias, interaktív, esettanulmányokkal és projekt munkával tarkított.

Célcsoportok

  • szociális szakmákban szakképzésben tanuló diákok,
  • gyakorló szociális gondozók,
  • a hosszú távú idősgondozásba bevont informális gondozók és családtagok,
  • rokon szakterületeken nyugdíjba vonult aktív és munkaképes („fiatal”) idősek, például nyugdíjas pedagógusok, nyugdíjas informatikusok.
     

A képzés módszere

A képzés online zajlik, de az anyagok szükség esetén rendelkezésre állnak személyes részvételt igénylő, tanár által vezetett kurzushoz is.
 

Értékelés

A résztvevők teljesítményét az alábbi összetevők értékelése alapján állapítjuk meg:

  1. A modulokhoz tartozó fórum beszélgetésekben, valamint az online együttműködésben tanusított aktivitás.
  2. A 2., 3., és 4., modulok pontozott zárófeladatainak megoldása.

A modulzáró feladatokat és a fórum aktivitást a mentor értékeli.

A kurzus sikeres teljesítésének feltétele minimum 75%-os teljesítmény.
 

A képzés témakörei

1. modul: Digitális készségek idősgondozóknak

2. modul: Aktív, egészséges idősödés

3. modul: Az idősgondozásban alkalmazható technológiák

4. modul: Virtuális közösségek

 

Kurzus információk

Az online kurzus 2019. májusában indul a partnerországokban angol, francia, spanyol és magyar nyelven a http://grandis.prompt.hu/moodle felületen.

További információ: maria.hartyanyi@prompt.hu