Eredmények

A "Networked Elderly Caregiver" kurzus tematikáját a 3. projekt találkozón dolgozták ki a partnerek, akik a kurzus kötelező tananyag elemeiben is megállapodtak. Egyetértettek abban, hogy rugalmas és motiváló tananyag létrehozása a cél, és olyan oktatási módszerek alkalmazása, melyek leginkább megfelelnek a célcsoport - felnőttek - tanulási igényeinek.

A harmadik projekt fázisban került sort az online kurzus 4 moduljának tartalomfejlesztésére.

Az 1. modul a gondozók digitális készségeinek fejlesztésére összpontosít. A résztvevők egy önértékelést követően az aktuális készségszintjüknek megfelelően haladnak végig a modul számukra releváns tananyagelemein. A témák 4 digitális kompetencia köré csoportosulnak: Információ, Kommunikáció, Tartalom készítés, Biztonság.

A projekt negyedik fázisában sor került a kurzus online felületének megtervezésére, és a kurzus létrehozására, Moodle keretrendszerben.

A tesztképzések 2019 májusban kezdődtek és június végéig tartottak. 130-an regisztráltak eredetileg az e-learning felületre (https://moodle.grandis21.hu/), és közülük 100-an dolgoztak a kurzusban, 5 országban: Magyarországon, Spanyolországban, Franciaországban, az Egyesült Királyságban és Írországban.  

A Grandis XXI. projekt legfontosabb eredménye a szakképzésben, szociális szakirányban tanuló diákok, az idősgondozás gyakorló formális és informális gondozói számára kidolgozott, és négy európai nyelven kiadott elérhető online képzés (tematika és tananyag).

A képzés tematikája és tananyaga illeszkedik az Európai Unió oktatási ajánlásaihoz.

Online kérdőíves felmérést végeztünk idős emberek körében 4 országban, többek között Magyarországon is, hogy azonosítsuk az olyan IKT eszközökre vonatkozó igényeiket, melyek segítenek az életminőségük javításában.